ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครอง

          นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครอง ครั้งที่ 2 - 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น บี1 อาคารศาลปกครอง  โดยมีรองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และผู้อำนวยการสำนักงานศาล สำนัก วิทยาลัย ในส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO Conference) นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณยอดขวัญ  รุจนกนกนาฏ  นักบริหารแผนงาน สสส. เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 1,751,750 บาท  ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสถานที่ทำงานสุขภาวะ (Healthy Workplace) ให้กับท่านตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งจะนำไปสู่การมี “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจแจ่มใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 

 

ข้อมูลโดย สำนักบริหารยุทธศาตร์

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ