ขนาดอักษร

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและคดีปกครองที่น่าสนใจ โดยความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz สัมภาษณ์สดในรายการสวัสดีโคราช  ในช่วงเวลา 10.10 น. - 10.30 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์  สิมนาม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และ นายพัสกร เพ็ชรกลาง พิทักษ์วาณิชย์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ