ขนาดอักษร

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและคดีปกครองที่น่าสนใจ โดยความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz สัมภาษณ์สดในรายการสวัสดีโคราช  ในช่วงเวลา 10.10 น. - 10.30 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์  สิมนาม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และ นายพัสกร เพ็ชรกลาง พิทักษ์วาณิชย์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ