ขนาดอักษร

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและคดีปกครองที่น่าสนใจ โดยความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz สัมภาษณ์สดในรายการสวัสดีโคราช  ในช่วงเวลา 10.10 น. - 10.30 น. โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์  สิมนาม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และ นายพัสกร เพ็ชรกลาง พิทักษ์วาณิชย์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ