ขนาดอักษร

คณะผู้เข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

     ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน หลักสูตร: "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง" จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้บรรยาย เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองโดยมีคณะวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฏหมายมหาชนบรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงานด้วย ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ