ขนาดอักษร

คณะผู้เข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

     ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน หลักสูตร: "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง" จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้บรรยาย เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองโดยมีคณะวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฏหมายมหาชนบรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงานด้วย ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ