ขนาดอักษร

คณะผู้เข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

     ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน หลักสูตร: "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง" จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้บรรยาย เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองโดยมีคณะวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฏหมายมหาชนบรรยาย ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแก่คณะศึกษาดูงานด้วย ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ