ขนาดอักษร

การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale)

           เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ "ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ" (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale) โดย อาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ในการนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง ทั้งนี้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ผู้อำนวยการศูนย์ประวัติศาสตร์ความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีล 2 , อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บรัสเซล (ประเทศเบลเยี่ยม) ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ