ขนาดอักษร

การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale)

           เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ "ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ" (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale) โดย อาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ในการนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง ทั้งนี้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ผู้อำนวยการศูนย์ประวัติศาสตร์ความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีล 2 , อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บรัสเซล (ประเทศเบลเยี่ยม) ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562...
24 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ