ขนาดอักษร

การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale)

           เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ "ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ" (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'iconographie occidentale) โดย อาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ในการนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง ทั้งนี้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอาจารย์แซร์ฌ โดชี (Prof. Serge DAUCHY) ผู้อำนวยการศูนย์ประวัติศาสตร์ความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีล 2 , อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บรัสเซล (ประเทศเบลเยี่ยม) ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ม.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา...
16 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เ...
15 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูง...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมโครงการ รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญไทย ฉลอง 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูง สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนส...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งเล...
4 ม.ค. 2562 อ่านต่อ