ขนาดอักษร

ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง

     

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด อธิบดีศาลปกครองระยอง มอบหมายให้นายวิชา ตันเกษม พนักงานคดีปกครองชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง" แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 พ.ย. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศา...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา...
6 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี...
5 พ.ย. 2561อ่านต่อ