ขนาดอักษร

ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม

          นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Asia Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีตุลาการ/ผู้พิพากษา นักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม

วันทีประกาศข่าว: 7 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศา...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา...
6 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี...
5 พ.ย. 2561อ่านต่อ