ขนาดอักษร

ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม

          นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Asia Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีตุลาการ/ผู้พิพากษา นักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม

วันทีประกาศข่าว: 7 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ