ขนาดอักษร

ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม

          นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Asia Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีตุลาการ/ผู้พิพากษา นักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม

วันทีประกาศข่าว: 7 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา...
16 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เ...
15 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูง...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมโครงการ รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญไทย ฉลอง 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูง สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนส...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'icon...
9 ม.ค. 2562 อ่านต่อ