ขนาดอักษร

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

          เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป เรื่อง "โครงสร้าง นโยบาย ระบบการบริหารงานและบทบาทของสำนักงานศาลปกครองในการบริหารราชการแผ่นดิน" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าฟังการนั่งพิจารณาคดีของแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองกลาง ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง หอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยาย เรื่อง "หลักกฎหมายจากแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง" 

วันทีประกาศข่าว: 7 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา...
6 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี...
5 พ.ย. 2561อ่านต่อ