ขนาดอักษร

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

          เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป เรื่อง "โครงสร้าง นโยบาย ระบบการบริหารงานและบทบาทของสำนักงานศาลปกครองในการบริหารราชการแผ่นดิน" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าฟังการนั่งพิจารณาคดีของแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองกลาง ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง หอสมุดกฎหมายมหาชนและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยาย เรื่อง "หลักกฎหมายจากแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง" 

วันทีประกาศข่าว: 7 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ