ขนาดอักษร

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา ได้ให้เกียรติต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 35 คน เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการบังคับคดีปกครอง รวมทั้งเข้าชมการนั่งพิจารณาคดีปกครองด้วย ณ อาคารศาลปกครองสงขลา

วันทีประกาศข่าว: 6 พ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 46 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศา...
7 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการสภาแห่งรัฐฝรั่งเศสศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี...
5 พ.ย. 2561อ่านต่อ