ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดโครงการบริจาคสิ่งของ

              เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา โดยมี นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา นางสุมาลี ลิมปโอวาท รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ