ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดโครงการบริจาคสิ่งของ

              เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา โดยมี นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา นางสุมาลี ลิมปโอวาท รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาลปกครอง "เราทำความ ดี...
26 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ