ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดโครงการบริจาคสิ่งของ

              เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา โดยมี นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา นางสุมาลี ลิมปโอวาท รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
16 ต.ค. 2561อ่านต่อ