ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดโครงการบริจาคสิ่งของ

              เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาและสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา โดยมี นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา นางสุมาลี ลิมปโอวาท รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมาและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองยกย่องเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทำความดี และมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์...
14 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและคณะพบปะบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสงขลา ภายใต้แนวคิด ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการหัวข้อ ทรัพย์สินของแผ่นดินและการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมในคดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิ...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม...
12 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วั...
12 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ