ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานศาลปกครองนครสวรรค์

     วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 50 รูป โดยนายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้องสมุด ในการนี้ศาลปกครองนครสวรรค์ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิตด้วย

วันทีประกาศข่าว: 9 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองยกย่องเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทำความดี และมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์...
14 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและคณะพบปะบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสงขลา ภายใต้แนวคิด ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการหัวข้อ ทรัพย์สินของแผ่นดินและการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรมในคดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิ...
13 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม...
12 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วั...
12 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ