ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานศาลปกครองนครสวรรค์

     วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 50 รูป โดยนายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้องสมุด ในการนี้ศาลปกครองนครสวรรค์ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิตด้วย

วันทีประกาศข่าว: 9 ต.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ