ขนาดอักษร

ศาลปกครองสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการ

     เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมี นายปิยะ  ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ และมีนายวรพจน์  วิศรุตพิชญ์ และนายนพดล  เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายจีรพัฒน์  กล่อมสกุล อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี คณะตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคคลสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองสุพรรณบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

 

วันทีประกาศข่าว: 9 ต.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ