ขนาดอักษร

โครงการพบปะหน่วยงานในสำนักงานศาลปกครอง ภายใต้แนวคิด ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว (สำนักบังคับคดีปกครอง)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วย นางสาวธรรมรังสี วรรณโก ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และนายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พบปะกับสำนักบังคับคดีปกครอง ตามโครงการพบปะหน่วยงานในสำนักงานศาลปกครอง ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารศาลปกครอง 

 

สำนักบังคับคดีปกครอง 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562...
24 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ