ขนาดอักษร

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ ตัณสุวรรณนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง โดยมี รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิยาลัยปทุมธานีและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 170 คน โดยมีนางอภิญญา นิติอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันทีประกาศข่าว: 8 ส.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ