ขนาดอักษร

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ ตัณสุวรรณนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง โดยมี รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิยาลัยปทุมธานีและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 170 คน โดยมีนางอภิญญา นิติอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันทีประกาศข่าว: 8 ส.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ