ขนาดอักษร

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ ตัณสุวรรณนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง โดยมี รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิยาลัยปทุมธานีและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 170 คน โดยมีนางอภิญญา นิติอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันทีประกาศข่าว: 8 ส.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิม...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะทำงานการ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ