ขนาดอักษร

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประพัฒน์ ตัณสุวรรณนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง โดยมี รศ.ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิยาลัยปทุมธานีและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 170 คน โดยมีนางอภิญญา นิติอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันทีประกาศข่าว: 8 ส.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับ นางอลิกิ ปาสิปูลาริดู สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ...
9 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต...
7 ธ.ค. 2561อ่านต่อ