ขนาดอักษร

สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์มอบหมายให้ นายสมสิน เชิญทอง ผู้อํานวยการ กลุ่มอํานวยการคดีปกครอง เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ข้าราชการในจังหวัดชัยนาท จํานวน 120 คน ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ป.ป.ช....
16 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเข้าทดสอบกระบวนการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครอง พร้อมให้คำแนะนำในกา...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ