ขนาดอักษร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 3

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี
หลักสูตร วินัยและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 – วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561 
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันทีประกาศข่าว: 5 ก.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ป.ป.ช....
16 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเข้าทดสอบกระบวนการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครอง พร้อมให้คำแนะนำในกา...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ