ขนาดอักษร

Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าพบปะหารือผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

      ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่          ณ กรุงเบอร์ลิน และนางนภาจรี จิระนันทประวัติ ผู้ประสานงานโครงการ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทยได้พบปะหารือกับนายอติโชค ผลดี รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ชั้น 5 ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ