ขนาดอักษร

Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าพบปะหารือผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

      ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่          ณ กรุงเบอร์ลิน และนางนภาจรี จิระนันทประวัติ ผู้ประสานงานโครงการ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทยได้พบปะหารือกับนายอติโชค ผลดี รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ชั้น 5 ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบถึงกระบวนการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ เช่นเดียวกั...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ