ขนาดอักษร

Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เข้าพบปะหารือผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

      ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. Mr. David Brahler ผู้รับผิดชอบโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานใหญ่          ณ กรุงเบอร์ลิน และนางนภาจรี จิระนันทประวัติ ผู้ประสานงานโครงการ จากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทยได้พบปะหารือกับนายอติโชค ผลดี รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบรายงานสรุปกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ชั้น 5 ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

การบรรยายทางวิชาการหัวข้อ นวัตกรรมที่หน่วยงานทางปกครองใช้ในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีใหม่ (New Technology) ของภาคเอกชน...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้พิพากษาของศาลฎีกาของญี่ปุ่น และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสเดินทาง...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ