ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 5 ฉบับที่กำหนดให้ผู้ค้าฯ ไปลงนามทำสัญญาเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรและชำระเงินค่าต่างๆ ตามประกาศทั้ง 5 ฉบับในอัตราที่สูงเกินจริง เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของ รฟท. เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นการกำหนดอัตราค่าเช่านั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นการทำเพื่อต้องการหารายได้สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการประกอบกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นดุลพินิจของ รฟท.ในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ... อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

การบรรยายทางวิชาการหัวข้อ นวัตกรรมที่หน่วยงานทางปกครองใช้ในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีใหม่ (New Technology) ของภาคเอกชน...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้พิพากษาของศาลฎีกาของญี่ปุ่น และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสเดินทาง...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ