ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 5 ฉบับที่กำหนดให้ผู้ค้าฯ ไปลงนามทำสัญญาเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรและชำระเงินค่าต่างๆ ตามประกาศทั้ง 5 ฉบับในอัตราที่สูงเกินจริง เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของ รฟท. เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นการกำหนดอัตราค่าเช่านั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นการทำเพื่อต้องการหารายได้สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการประกอบกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นดุลพินิจของ รฟท.ในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ... อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง เพื่อรับทราบถึงกระบวนการในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ เช่นเดียวกั...
15 พ.ย. 2561อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนโครงการ ค่ายนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
14 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนด...
13 พ.ย. 2561อ่านต่อ
กฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี...
10 พ.ย. 2561อ่านต่อ
ผู้แทนอธิบดีศาลปกครองระยอง บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง ...
9 พ.ย. 2561อ่านต่อ