ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 5 ฉบับที่กำหนดให้ผู้ค้าฯ ไปลงนามทำสัญญาเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรและชำระเงินค่าต่างๆ ตามประกาศทั้ง 5 ฉบับในอัตราที่สูงเกินจริง เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของ รฟท. เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นการกำหนดอัตราค่าเช่านั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นการทำเพื่อต้องการหารายได้สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการประกอบกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นดุลพินิจของ รฟท.ในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ... อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ