ขนาดอักษร

ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายพงศกร  เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลางและนางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และรับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ข้อขัดข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และรับฟังความเห็นและข้อคับข้องใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชในบริเวณลำห้วยคลิตี้เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าสารตะกั่วตกค้าง ณ ลำห้วยคลิตี้ และที่วัดคลิตี้บน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 มิ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองภูเก็ต จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการ...
22 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองระยองร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นติดตั้งและพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง...
19 ต.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
19 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ