ขนาดอักษร

ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายพงศกร  เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลางและนางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และรับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ข้อขัดข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และรับฟังความเห็นและข้อคับข้องใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชในบริเวณลำห้วยคลิตี้เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าสารตะกั่วตกค้าง ณ ลำห้วยคลิตี้ และที่วัดคลิตี้บน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 มิ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาลปกครองสงขลาเป็นพื้นที่สีเขียว จัดพิธีเปิดมุมบริการประชาชนและบุคลากรสำนักงานฯ พร้...
23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ