ขนาดอักษร

ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายพงศกร  เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลางและนางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และรับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ข้อขัดข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และรับฟังความเห็นและข้อคับข้องใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชในบริเวณลำห้วยคลิตี้เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าสารตะกั่วตกค้าง ณ ลำห้วยคลิตี้ และที่วัดคลิตี้บน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 มิ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา...
16 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เ...
15 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูง...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมโครงการ รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญไทย ฉลอง 35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูง สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนส...
10 ม.ค. 2562 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมตุลาการ (La légitimité et la déontologie du juge à travers l'icon...
9 ม.ค. 2562 อ่านต่อ