ขนาดอักษร

ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายพงศกร  เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลางและนางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และรับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ข้อขัดข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และรับฟังความเห็นและข้อคับข้องใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชในบริเวณลำห้วยคลิตี้เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าสารตะกั่วตกค้าง ณ ลำห้วยคลิตี้ และที่วัดคลิตี้บน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 มิ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธ...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐ...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกค...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนำเสนอข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ