ขนาดอักษร

ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  นายพงศกร  เส็งประเสริฐ ตุลาการศาลปกครองกลางและนางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และรับฟังการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ข้อขัดข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ และรับฟังความเห็นและข้อคับข้องใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีด้วย พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชในบริเวณลำห้วยคลิตี้เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าสารตะกั่วตกค้าง ณ ลำห้วยคลิตี้ และที่วัดคลิตี้บน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันทีประกาศข่าว: 9 มิ.ย. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
17 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธร...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจัน...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ