ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมหากรุณาประชานาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีรดน้ำขอพรจากรองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมาและคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และพิธีมอบทุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลปกครองนครราชสีมา 
ในการนี้คณะตุลาการและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค และชุดไทยโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ด้วย

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ