ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมหากรุณาประชานาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีรดน้ำขอพรจากรองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมาและคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และพิธีมอบทุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลปกครองนครราชสีมา 
ในการนี้คณะตุลาการและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค และชุดไทยโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ด้วย

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมงาน เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
12 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒ...
9 ก.ค. 2561อ่านต่อ
2 นาทีคดีปกครอง ตอนที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา...
8 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561...
6 ก.ค. 2561อ่านต่อ