ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมหากรุณาประชานาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีรดน้ำขอพรจากรองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมาและคณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และพิธีมอบทุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลปกครองนครราชสีมา 
ในการนี้คณะตุลาการและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค และชุดไทยโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ด้วย

วันทีประกาศข่าว: 11 เม.ย. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560...
5 ก.ย. 2561อ่านต่อ