ขนาดอักษร

ศาลปกครองแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 17 ปี

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายปิยะ  ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครองในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทราบ โดยมีประเด็นที่สำคัญตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

*******************************
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม 17 ปี ศาลปกครอง ก้าวไกลในครรลองเพื่อความเป็นธรรม คลิก
- นิทรรศการ 17 ปีศาลปกครอง ก้าวไกลในครรลองเพื่อความเป็นธรรม คลิก

 

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของสำนักงานศาลปกครอง

1.  เฟสบุ๊คสำนักงานศาลปกครอง
2.  Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 

 

วันทีประกาศข่าว: 8 มี.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ