ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองร่วมการเสวนาหัวข้อ สานพลังวิทยุประชารัฐช่อสะอาด สร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยะ ปะตังธา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมการเสวนาหัวข้อ "สานพลังวิทยุประชารัฐช่อสะอาด สร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรม" จัดขึ้นโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยการเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันทีประกาศข่าว: 12 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หน่วยเคลื่อนที่) ได้เดินทางมาให้บริการทำบัตรเบิกจ่ายตรงของทางโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรของศาลปกครองและสำน...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่น...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”(จังหวัดเคลื่อนที่) ...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 E-book
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลาได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี...
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ