ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน" ในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)" และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มาประกาศเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้จัดให้มีการเสวนาธรรม หัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ก้าวทันความสุขที่สมดุลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมด้วย ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หน่วยเคลื่อนที่) ได้เดินทางมาให้บริการทำบัตรเบิกจ่ายตรงของทางโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรของศาลปกครองและสำน...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่น...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”(จังหวัดเคลื่อนที่) ...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 E-book
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลาได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี...
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ