ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน" ในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)" และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มาประกาศเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้จัดให้มีการเสวนาธรรม หัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ก้าวทันความสุขที่สมดุลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมด้วย ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธร...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจัน...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิม...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ