ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน" ในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)" และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มาประกาศเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้จัดให้มีการเสวนาธรรม หัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ก้าวทันความสุขที่สมดุลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมด้วย ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองภูเก็ต จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการ...
22 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองระยองร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นติดตั้งและพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง...
19 ต.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง...
19 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ