ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน" ในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)" และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มาประกาศเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้จัดให้มีการเสวนาธรรม หัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ก้าวทันความสุขที่สมดุลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมด้วย ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ