ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศุกร์ที่ 9 ก้าวแห่งความสุขก้าวตามรอยพ่อ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน" ในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)" และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มาประกาศเจตนารมย์ของโครงการดังกล่าว ในการนี้ได้จัดให้มีการเสวนาธรรม หัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่ก้าวทันความสุขที่สมดุลในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในการนี้ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมด้วย ณ อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.พ. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองระยองจัดกิจกรรมการเสวนาการดำเนินคดีปกครองและการบังคับคดีปกครองระหว่างพนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ป...
25 พ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกจัดโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง แล...
25 พ.ค. 2561อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าท...
25 พ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลาจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญงานของพนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน...
25 พ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมา...
25 พ.ค. 2561อ่านต่อ
กองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้สนใจ อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและและคดีปกครองเกี่...
24 พ.ค. 2561อ่านต่อ