ขนาดอักษร

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค.61 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 61

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันบุคคลทัวไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) 
จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค. 2561 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

*********************************************************

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 141 1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355 ในวันและเวลาราชการ


 

วันทีประกาศข่าว: 10 ม.ค. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธ...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐ...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกค...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ