ขนาดอักษร

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค.61 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 61

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันบุคคลทัวไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) 
จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค. 2561 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

*********************************************************

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 141 1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355 ในวันและเวลาราชการ


 

วันทีประกาศข่าว: 10 ม.ค. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี...
15 ม.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองฯ โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น...
13 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...
11 ม.ค. 2561อ่านต่อ