ขนาดอักษร

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค.61 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 61

เลื่อนประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันบุคคลทัวไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง(ด้านกฎหมาย) 
จากเดิมภายในวันที่ 30 ม.ค. 2561 เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

*********************************************************

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 141 1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355 ในวันและเวลาราชการ


 

วันทีประกาศข่าว: 10 ม.ค. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ผู้พิพากษาของศาลฎีกาของญี่ปุ่น และผู้พิพากษาศาลชั้นต้นโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสเดินทาง...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ