ขนาดอักษร

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติศึกษาดูงาน ศาลปกครองระยอง

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมีตุลาการศาลปกครองระยองได้ให้เกียรติบรรยายให้แก่คณะดังกล่าว ณ อาคารศาลปกครองระยอง

วันทีประกาศข่าว: 10 ม.ค. 2561ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี...
15 ม.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองฯ โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น...
13 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...
11 ม.ค. 2561อ่านต่อ