ขนาดอักษร

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องประสบการณ์การทำงานและทิศทางของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ศาลปกครอง

          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ในกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ ประสบการณ์การทำงานและทิศทางของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ศาลปกครอง ระหว่างเวลา 9:00-12.00 น. โดยการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกฏหมายมหาชนเข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น B1

 

วันทีประกาศข่าว: 8 ม.ค. 2561ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
19 ม.ค. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี...
15 ม.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองฯ โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น...
13 ม.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...
11 ม.ค. 2561อ่านต่อ