ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง พร้อมให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

           นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 34 จากเดิมที่กำหนดวิธีการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินสด หรือเช็คซึ่งธนาคารรับรองเท่านั้น โดยแก้ไขเป็น ให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ได้หลากหลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้กับประชาชน 

          สำนักงานศาลปกครอง จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาล ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC ณ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการรับชำระค่าธรรมเนียมเงินค่าปรับ และเงินกลาง (เงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง โดย นายอติโชค  ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอาริศรา  ธรมธัชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารศาลปกครอง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตรนั้น ผู้ที่ใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต ของธนาคารกรุงไทย ฟรีค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตร ATM ของธนาคารอื่นทุกธนาคาร จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของยอดชำระทั้งหมด

           โดยกำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถชำระด้วยเครื่อง EDC คือจำนวน 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สามารถใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

วันทีประกาศข่าว: 9 พ.ย. 2560

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ...
18 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
16 ต.ค. 2561อ่านต่อ