ขนาดอักษร

ศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดีในบริเวณศาลปกครองอุบลราชธานี

          นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นำตุลาการในศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในบริเวณศาลปกครองอุบลราชธานี ด้วยงบสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีส่วนหนึ่งและเงินบริจาคจากตุลาการในศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีในการจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ สิงหาคม 2560  และปลูกในวันนี้ 10 ตุลาคม 2560 ก่อนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 256

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ