ขนาดอักษร

ศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดีในบริเวณศาลปกครองอุบลราชธานี

          นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นำตุลาการในศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในบริเวณศาลปกครองอุบลราชธานี ด้วยงบสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีส่วนหนึ่งและเงินบริจาคจากตุลาการในศาลปกครองอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีในการจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ สิงหาคม 2560  และปลูกในวันนี้ 10 ตุลาคม 2560 ก่อนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 256

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2560



ภาพประกอบข่าว




ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
17 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธร...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสู่สถาบันการศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจัน...
16 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ