ขนาดอักษร

กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน

          เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานศาลปกครองโดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จัดการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน” โดยศาสตราจารย์อแลง ปาริยองต์ (Prof. Alain PARIENTE) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบอร์โดซ์ 4 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณของไทยและต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง และจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO  - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง

วันทีประกาศข่าว: 2 ต.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ