ขนาดอักษร

กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน

          เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานศาลปกครองโดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จัดการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน” โดยศาสตราจารย์อแลง ปาริยองต์ (Prof. Alain PARIENTE) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบอร์โดซ์ 4 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณของไทยและต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง และจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO  - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง

วันทีประกาศข่าว: 2 ต.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...
18 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พ...
16 ก.ค. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมงาน เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
12 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒ...
9 ก.ค. 2561อ่านต่อ