ขนาดอักษร

กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน

          เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานศาลปกครองโดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จัดการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการคลังมหาชน” โดยศาสตราจารย์อแลง ปาริยองต์ (Prof. Alain PARIENTE) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบอร์โดซ์ 4 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณของไทยและต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง และจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO  - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง

วันทีประกาศข่าว: 2 ต.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ