ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิเอเชีย

           นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  และคณะ  ได้เข้าพบ Mr. โธมัส ไอ. พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย และคุณพูนสุข  ปัณฑิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่ปรึกษาโครงการกิ๊ฟว์ทูเอเชีย  เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มูลนิธิเอเชีย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเอเชีย อาคารคิวเฮาส์ กรุงเทพฯ

วันทีประกาศข่าว: 4 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ