ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิเอเชีย

           นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  และคณะ  ได้เข้าพบ Mr. โธมัส ไอ. พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย และคุณพูนสุข  ปัณฑิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่ปรึกษาโครงการกิ๊ฟว์ทูเอเชีย  เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มูลนิธิเอเชีย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเอเชีย อาคารคิวเฮาส์ กรุงเทพฯ

วันทีประกาศข่าว: 4 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ