ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิเอเชีย

           นายยุทธนา ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ  และคณะ  ได้เข้าพบ Mr. โธมัส ไอ. พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย และคุณพูนสุข  ปัณฑิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่ปรึกษาโครงการกิ๊ฟว์ทูเอเชีย  เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มูลนิธิเอเชีย ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเอเชีย อาคารคิวเฮาส์ กรุงเทพฯ

วันทีประกาศข่าว: 4 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธ...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐ...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกค...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ