ขนาดอักษร

กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก

        เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 25602 ศาลปกครองพิษณุโลกจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก พรอมดวยตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ขาราชการและพนักงานราชการศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมทําบุญถวายอาหารปนโตและจตุปจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลปกครองพิษณุโลก

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ