ขนาดอักษร

กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก

        เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 25602 ศาลปกครองพิษณุโลกจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก พรอมดวยตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ขาราชการและพนักงานราชการศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมทําบุญถวายอาหารปนโตและจตุปจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลปกครองพิษณุโลก

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ