ขนาดอักษร

กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก

        เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 25602 ศาลปกครองพิษณุโลกจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก พรอมดวยตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ขาราชการและพนักงานราชการศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมทําบุญถวายอาหารปนโตและจตุปจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลปกครองพิษณุโลก

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธ...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา...
9 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐ...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกค...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ