ขนาดอักษร

กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก

        เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 25602 ศาลปกครองพิษณุโลกจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี ศาลปกครองพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก พรอมดวยตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ขาราชการและพนักงานราชการศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมทําบุญถวายอาหารปนโตและจตุปจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลปกครองพิษณุโลก

วันทีประกาศข่าว: 3 ต.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง รวมทั้ง เยี่ยมชมหอสมุดกฏหมายปกครองและพิพิธภัณฑ์ศาลปก...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
เริ่มแล้ว! ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครอง...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทศาลปกครองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)...
13 ก.ย. 2561อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560...
5 ก.ย. 2561อ่านต่อ