ขนาดอักษร

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาลปกครองจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะตุลาการศาลปกครอง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้พิพากษาศาลฏีกา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรขององค์กรทั้งสองผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเพื่อความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลคู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสู...
20 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
20 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
19 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองระยองดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตอำนาจศาลปกครอระยอง...
19 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ