ขนาดอักษร

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาลปกครองจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะตุลาการศาลปกครอง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้พิพากษาศาลฏีกา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรขององค์กรทั้งสองผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเพื่อความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลคู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หน่วยเคลื่อนที่) ได้เดินทางมาให้บริการทำบัตรเบิกจ่ายตรงของทางโรงพยาบาลแก่บุคลากรของศาลปกครองและสำนักง...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่น...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”(จังหวัดเคลื่อนที่) ...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 E-book
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลาได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี...
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ