ขนาดอักษร

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาลปกครองจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะตุลาการศาลปกครอง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้พิพากษาศาลฏีกา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรขององค์กรทั้งสองผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเพื่อความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระบบศาลคู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ (ที่ได้รับการรับรองจาก ก....
23 พ.ย. 2560อ่านต่อ
การประชุมผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองพบสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค (สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี)...
23 พ.ย. 2560อ่านต่อ
คณะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา...
23 พ.ย. 2560อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ...
22 พ.ย. 2560อ่านต่อ
ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกาโกตดิวัวร์เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานศาลปกครองสูงสุด...
21 พ.ย. 2560อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559...
21 พ.ย. 2560อ่านต่อ