ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองกลาง

          วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองกลาง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรศาลปกครองกลาง โดยมีนายวุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองกลาง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองร่วมตรวจราชการสำนักงานศาลปกครองกลางด้วย

วันทีประกาศข่าว: 28 ส.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3/2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ...
15 ก.ย. 2560อ่านต่อ
คำสั่งศาลปกครองสูงสุด (คดีโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ/คดีคลองด่าน)...
14 ก.ย. 2560อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลระหว่างศาลฎีกาและศาลปกครองประจำปี พ.ศ. 2560...
14 ก.ย. 2560อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
12 ก.ย. 2560อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2560...
6 ก.ย. 2560อ่านต่อ
บทความวิชาการเรื่อง ประเด็นการตั้งชื่อถนน “สุทธิสารวินิจฉัย” หรือ “อินทามระ”...
5 ก.ย. 2560อ่านต่อ