ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองกลาง

          วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมรองประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองกลาง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรศาลปกครองกลาง โดยมีนายวุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองกลาง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองร่วมตรวจราชการสำนักงานศาลปกครองกลางด้วย

วันทีประกาศข่าว: 28 ส.ค. 2560ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หน่วยเคลื่อนที่) ได้เดินทางมาให้บริการทำบัตรเบิกจ่ายตรงของทางโรงพยาบาลแก่บุคลากรของศาลปกครองและสำนักง...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่น...
23 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”(จังหวัดเคลื่อนที่) ...
22 ก.พ. 2561อ่านต่อ
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 E-book
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลาได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ของจังหวัดปัตตานี...
21 ก.พ. 2561อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเชิญผู้แทนศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย -...
20 ก.พ. 2561อ่านต่อ