ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล – อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม 222 คนซึ่งเป็นราษฎรมีภูมิลำเนา มีที่ดิน ประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัยในตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 2  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 4  องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 5  บริษัทยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด ที่ 6 (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาคำขอ การให้ความเห็นชอบเบื้องต้น และการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมิได้เปิดโอกาสให้ราษฎรทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและมิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว .... อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ