ขนาดอักษร

ศาลปกครองนครราชสีมาพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล – อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม 222 คนซึ่งเป็นราษฎรมีภูมิลำเนา มีที่ดิน ประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัยในตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 2  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 4  องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ที่ 5  บริษัทยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด ที่ 6 (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาคำขอ การให้ความเห็นชอบเบื้องต้น และการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมิได้เปิดโอกาสให้ราษฎรทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและมิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว .... อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 10 ส.ค. 2560

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมงาน เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
12 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง“กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒ...
9 ก.ค. 2561อ่านต่อ
2 นาทีคดีปกครอง ตอนที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา...
8 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561...
6 ก.ค. 2561อ่านต่อ