ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีนางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์และคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ และบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเดินทางไปตรวจราชการด้วย ณ ศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 9 ส.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสู...
20 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ...
20 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
19 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองระยองดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตอำนาจศาลปกครอระยอง...
19 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมมนา โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ ...
12 มิ.ย. 2561อ่านต่อ