ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีนางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์และคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ และบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเดินทางไปตรวจราชการด้วย ณ ศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 9 ส.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดที่ทำการศาลปกครองยะลา...
15 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ...
14 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ...
12 ธ.ค. 2560อ่านต่อ