ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีนางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์และคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ และบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเดินทางไปตรวจราชการด้วย ณ ศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 9 ส.ค. 2560ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการบริหารงานบุคค...
21 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี...
18 ส.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองมอบเงินและสิ่งของจากกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพร...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...
16 ส.ค. 2560อ่านต่อ