ขนาดอักษร

ประธานศาลปกครองสูงสุดตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์

             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลปกครองนครสวรรค์เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน และเป็นขวัญกำลังใจให้การปฏิบัติงานให้แก่ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีนางศิริวรรณ จุลโพธิ์ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์และคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ และบุคลากรของศาลปกครองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเดินทางไปตรวจราชการด้วย ณ ศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 9 ส.ค. 2560







ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชพระเมรุมาศจำลอง...
17 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรค...
17 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หล...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่นร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ...
16 ต.ค. 2560อ่านต่อ