ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเปิดใช้งานชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) ได้แล้ววันนี้
ศาลปกครองเปิดใช้งานชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) ได้แล้ววันนี้

ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ศาลปกครองได้เปิดใช้งานการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) สำหรับคดีที่ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลจนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง เพียงแค่เลือกเมนู "ชำระค่าธรรมเนียมศาล" จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) แล้วเลือกวิธีการชำระเงิน ได้แก่ บัตรเครดิต/เดบิต (Payment gateway) หักบัญชีธนาคาร (Page to page) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking) เพียงเท่านี้ก็จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ยังสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีอื่น ๆ ได้อีกด้วย อาทิ การขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่น (Bill payment) ดังนี้
- ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการศาลปกครองหรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารเกียรตินาคิน/ธนาคารมิซูโฮ (สาขากรุงเทพฯ)/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ชำระด้วยเช็ค (ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้สั่งจ่าย)/
- ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ดราฟต์
- ชำระผ่านบัตร ATM (สแกนบาร์โค้ดที่ตู้เอทีเอ็ม) หรือบัตรเดบิต/เครดิต (รูดบัตร EDC) ณ ที่ทำการศาลปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

* ผู้ชำระเงินเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บตามอัตราของธนาคาร

 

Shareภาพประกอบข่าวปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 24 ก.ย. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

26 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563, 13:35 น.อ่านต่อ
24 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563, 22:42 น.อ่านต่อ
24 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563, 22:34 น.อ่านต่อ
24 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563, 22:28 น.อ่านต่อ
24 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563, 22:15 น.อ่านต่อ
24 ต.ค. 2563 : ศาลปกครองระยอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563, 22:09 น.อ่านต่อ