ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 12
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 12

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจากก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่จ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และเปิดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 ดังมีรายละเอียดของหลักสูตรการสมัครข้ารับการคัดเลือกวิธีการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ

Share

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 17 ส.ค. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

20 ม.ค. 2564 : ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564, 09:12 น.อ่านต่อ
20 ม.ค. 2564 : ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564, 08:57 น.อ่านต่อ
19 ม.ค. 2564 : ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564, 11:32 น.อ่านต่อ
14 ม.ค. 2564 : ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564, 16:14 น.อ่านต่อ
13 ม.ค. 2564 : ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564, 19:12 น.อ่านต่อ
8 ม.ค. 2564 : ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564, 11:58 น.อ่านต่อ