ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยนายวีระ แสงสมบูรณ์ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563  

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยนางสาวสุภาพ  ชอบดอน ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี
ในฐานะผู้แทน
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2563  เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยนายวีระ แสงสมบูรณ์ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.
ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

                                                                                                               ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

Shareภาพประกอบข่าวปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 30 ก.ค. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

23 ก.ย. 2563 : ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563, 13:48 น.อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563 : รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563, 08:36 น.อ่านต่อ
14 ก.ย. 2563 : เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563, 16:30 น.อ่านต่อ
14 ก.ย. 2563 : ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563, 15:17 น.อ่านต่อ
11 ก.ย. 2563 : ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563, 19:19 น.อ่านต่อ
10 ก.ย. 2563 : ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563, 10:45 น.อ่านต่อ