ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti corruption Museum)
บุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti corruption Museum)

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยนางอภิญญา นิติอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti corruption Museum) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต จากหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ประกาศจุดยืน “ปลุกพลังคน สปช. ต่อต้าน  การทุจริต” ด้วย

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 28 ก.พ. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

2 เม.ย. 2563 : คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563, 07:41 น.อ่านต่อ
1 เม.ย. 2563 : ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563, 16:44 น.อ่านต่อ
25 มี.ค. 2563 : ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
30 พ.ค. 2562, 09:38 น.อ่านต่อ
23 มี.ค. 2563 : ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563, 22:08 น.อ่านต่อ
20 มี.ค. 2563 : เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563, 07:50 น.อ่านต่อ
18 มี.ค. 2563 : สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563, 16:23 น.อ่านต่อ