ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563

รับจำนวนจำกัด 350 คน มีวุฒิบัตร และรับฟรี กระเป๋าพร้อมเอกสาร
 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร

หัวข้อ “แนวคำวินิจฉัยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบริหารงานบุคคลและวินัยของข้าราชการ” และ "แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560
โดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก

หัวข้อ “แนวคำวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและควบคุมอาคาร”
โดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
หัวข้อ “แนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”
โดย นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด

อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต 10 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท

อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก https://file.job.thai.com/prakad/admincourtspntraining202002/admincourtspntraining202002_1.pdf

 รายละเอียดกำหนดการ คลิก https://file.job.thai.com/prakad/admincourtnmatraining202003/admincourtnmatraining202003_4.pdf

- ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินออนไลน์ คลิก https://file.job.thai.com/prakad/admincourtnmatraining202003/admincourtnmatraining202003_1.pdf
- สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ คลิิก https://admincourtnmatraining.thaijobjob.com/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

โทรศัพท์ 0 4430 7300 - 2 ต่อ 2003
โทรสารหมายเลข โทรสาร 0 4430 7300 – 2 ต่อ 1122
มือถือ 08 8261 5542 หรือ 09 2195 3287

E - mail : nakhonratchasima_r@admincourt.go.th


 

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 25 ก.พ. 2563, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

2 เม.ย. 2563 : คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563, 07:41 น.อ่านต่อ
1 เม.ย. 2563 : ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563, 16:44 น.อ่านต่อ
25 มี.ค. 2563 : ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
30 พ.ค. 2562, 09:38 น.อ่านต่อ
23 มี.ค. 2563 : ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563, 22:08 น.อ่านต่อ
20 มี.ค. 2563 : เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563, 07:50 น.อ่านต่อ
18 มี.ค. 2563 : สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563, 16:23 น.อ่านต่อ