ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล
สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล

สำนักงานศาลปกครองยะลา จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล"
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th และ Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลปกครองยะลา โทรศัพท์ 073 220 700 , 073 362 462 (ในวันและเวลาราชการ)

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 14 ธ.ค. 2562, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

28 ก.พ. 2563 : บุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ...
28 ก.พ. 2563, 11:08 น.อ่านต่อ
28 ก.พ. 2563 : กิจกรรมศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๒...
28 ก.พ. 2563, 11:01 น.อ่านต่อ
27 ก.พ. 2563 : ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)...
27 ก.พ. 2563, 16:21 น.อ่านต่อ
27 ก.พ. 2563 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค....
27 ก.พ. 2563, 10:52 น.อ่านต่อ
25 ก.พ. 2563 : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางป...
25 ก.พ. 2563, 15:33 น.อ่านต่อ
25 ก.พ. 2563 : ขอเชิญชวนเข้าสมัครโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 ...
22 ม.ค. 2563, 10:17 น.อ่านต่อ