ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง

        วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 62 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 98 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งในช่วงเช้าคณะฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง โดยวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง ณ ห้องไต่สวน 3 ห้องพิจารณาคดี 8 โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง และเข้าฟังการนั่งพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองกลาง องค์คณะที่ 7 ( นายตรีทศ นิโครธางกูร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ) และในช่วงบ่ายได้รับฟังบรรยาย เรื่อง “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” โดยนายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และฝึกภาคปฏิบัติการตรวจคำรับฟ้อง

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 13 พ.ย. 2562, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

14 ธ.ค. 2562 : สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562, 12:44 น.อ่านต่อ
13 ธ.ค. 2562 : คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562, 14:34 น.อ่านต่อ
12 ธ.ค. 2562 : คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562, 16:30 น.อ่านต่อ
11 ธ.ค. 2562 : คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562, 14:32 น.อ่านต่อ
6 ธ.ค. 2562 : ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562, 09:22 น.อ่านต่อ
6 ธ.ค. 2562 : ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562, 08:21 น.อ่านต่อ