ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 แห่งใหม่

        นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร พิธีทำบุญฉลองอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่
พิธีเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันอาคารศาล และพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 แห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ
ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                              

                                                                                                                                                                                                                             
 

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ