ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองพบประชาชน หัวข้อ สอบไม่ผ่าน...ขอคัดสำเนาธงคำตอบ แต่หน่วยงานไม่อนุญาตชอบหรือไม่?

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 19.30 - 20.00 น. ทางสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด
โดย นางจักราวดี มนุญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ สอบไม่ผ่าน...ขอคัดสำเนาธงคำตอบ แต่หน่วยงานไม่อนุญาตชอบหรือไม่?

ประเด็นที่น่าสนใจ
- ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐได้แค่ไหน อย่างไรบ้าง
- หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัง ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" หมายความว่าอย่างไร
- หากหน่วยงานรัฐปฏิเสธหรือมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอ กฎหมายได้กำหนดวิธีการเยียวยารักษาและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้อย่างไร

ติดตามและรับฟัง EP อื่นๆ 

- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW
- Apple podcast: https://apple.co/3b8DqyV

ดาวโหลด APP
Apple podcast คลิก https://apple.co/2TzYB6v
Google podcast คลิก http://bit.ly/3aBfWl1

วันทีประกาศข่าว: 6 ม.ค. 2564

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ