ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนายสิทธิชัย สุวรรณลพ อาจารย์ประจำคณะวิชานิติศาสตร์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง โดยคณะศึกษาดูงานได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำศาลปกครอง รับฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมีนายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้นบี 1 อาคารศาลปกครอง

ในการนี้นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศึกษาดูกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง และรับฟังการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง องค์คณะที่ 19 ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 ศึกษาดูงานห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 โดยวิทยากรจากสำนักบริหารกลาง ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน

:: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ::

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 24 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษ...
30 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2563 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร...
29 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้จัดทำจุลสารมองโลแข่งขัน ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...
28 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ