ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา

 

นางมณีวรรณ พรหมน้อย ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด ในฐานะกรรมการและ Standing Committee ของสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา เพื่อพิจารณาร่างระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย พ.ศ. 2563 ในการนี้ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแสดงความยินดีที่ศาลปกครองเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นครั้งแรก และกล่าวแนะนำนางมณีวรรณ พรหมน้อย ต่อที่ประชุมอย่างเป็นทางการ

วันทีประกาศข่าว: 23 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ