ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองพบประชาชน หัวข้อ เป็นข้าราชการรับเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐสองแห่ง...ซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่?

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 19.30 - 20.00 น. ทางสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด
โดย นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะ รองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ เป็นข้าราชการรับเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐสองแห่ง...ซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่?

ประเด็นที่น่าสนใจ
- การอุทิศเวลาให้แก่ราชการ กับการละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีลักษณะของการกระทำแตกต่างกันหรือไม่
- ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะประจำจะไปปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐอื่นในลักษณะประจำได้อีกหรือไม่
- ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่นจะมีสิทธิได้รับเงินเดือน 2 แห่งพร้อมกันได้หรือไม่

ติดตามและรับฟัง EP อื่นๆ 

- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW
- Apple podcast: https://apple.co/3b8DqyV

ดาวโหลด APP
Apple podcast คลิก https://apple.co/2TzYB6v

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ย. 2563

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ