ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง ตอน เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งห้ามเลี้ยงนกในบ้านได้หรือไม่ และความแตกต่างระหว่างคดีอาญา แพ่ง และคดีปกครอง

รายการ คุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง ดำเนินรายการโดย สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. 
โดย นางจตุภรณ์  แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน รองโฆษกศาลปกครอง 
เรื่อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งห้ามเลี้ยงนกในบ้านหรือไม่ และ ความแตกต่างระหว่างคดีอาญา คดีแพ่ง และ คดีปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 17 มี.ค. 2563

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ