ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ คดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล น่าจะดีกว่าหรือไม่

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด เวลา 19.30 - 20.00 น. 
โดย นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ คดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล น่าจะดีกว่าหรือไม่


ประเด็นที่น่าสนใจ
- สัญญารับทุนการศึกษามีลักษณะอย่างไร
- การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษา สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันในศาลปกครองได้หรือไม่
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีข้อดีอย่างไร.

 

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.พ. 2563

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ