ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายการ คุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 1. การนำคดีไปสู่ศาลปกครองทำได้เหมือนการไปร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐไหม 2. ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจออกคำสั่กับประชาชน

รายการ "คุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง" วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง
1. การนำคดีไปสู่ศาลปกครองทำได้เหมือนการไปร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐไหม 
2. ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจออกคำสั่กับประชาชน

โดย นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ รองโฆษกศาลปกครอง
และ ร.ต.อ. วันชนะ บุญเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 934 จังหวัดอุทัยธานี

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.พ. 2563

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ