ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์ ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 2 วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พิพาท อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หมายเลข พ.5-2 (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ข้อ 22 วรรคสอง ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ออกใบอนุญาตให้สำนักงานพระคลังข้างที่ ทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย..

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  http://bit.ly/2mS4sWy

วันทีประกาศข่าว: 26 ก.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 33 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศึ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
18 ต.ค. 2562 อ่านต่อ