ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวง 2 เรสซิเดนส์ ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 2 วรรคสอง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พิพาท อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หมายเลข พ.5-2 (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) ซึ่งตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ข้อ 22 วรรคสอง ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ออกใบอนุญาตให้สำนักงานพระคลังข้างที่ ทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย..

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  http://bit.ly/2mS4sWy

วันทีประกาศข่าว: 26 ก.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันอาภากร...
19 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ตัวแทนประชาชนตำบลม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรพาทถวายพ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร...
4 พ.ค. 2563 อ่านต่อ